پروژه های دردست اقدام

 

پروژه های در دست اقدام

 

ردیف

نام پروژه

مساحت زمین

جانمایی

1

شهرک سلامت

197000 مترمربع

 

 

اراضی کیان شهر ( سه فاز )

فاز اول : کلینیک ، پاراکینیک ، هتل ، داروخانه ، هایپر .

فاز دوم : بیمارستان سیصد تا هزار تختخوابی .

فاز سوم : سایت مسکونی پزشکان .

2

احداث پارکینگ و مجتمع تجاری رفاه

6000 متر مربع

بلوار شهید فهمیده ساحلی شرقی

3

احداث مرکز فرهنگی ، تفریحی ، تجاری ، رفاهی

65000 متر مربع

مهرشهر

4

احداث شهربازی

40000 متر مربع

پارک ربیع بلوار ساحلی شرقی بین پل پنجم و ششم

5

احداث 18 محل سرویس بهداشتی

( شامل 15 محل 10 چشمه و 3 محل 6 چشمه )

-

سطح شهر

6

سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک پارک حاشیه ای

-

سطح شهر

7

احداث مرکز اقامتی ، تفریحی ، رفاهی ساحل

63000 متر مربع

پارک سیاحتی ساحل

8

تکمیل پارکینگ طبقاتی طالقانی

2600 متر مربع

خیابان طالقانی

9

احداث 38 ایستگاه های مکانیزه اتوبوس در سطح شهر اهواز

-

سطح شهر