فراخوان

لینک دانلود اسناد

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات

آخرین مهلت دریافت اسناد

عنوان فراخوان

ردیف

 

 

 

احداث و بهره برداری از زیپ لاین کارون

۱

 

 

 

احداث و نگهداری از ایستگاههای مکانیزه اتوبوس

۲

  ۷ آبان ۱۳۹۹ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ پروژه سرمایه گذاری و آماده سازی اراضی پلاک ۴۳۳۲ شهرداری (نوبت دوم) ۳
  ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۳ آذر ۱۳۹۹ ایجاد زیرساخت شهر هوشمند و فیبر نوری ۴
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۷ بهمن ۱۳۹۹ احداث و تجهیز و بهره برداری از ایستگاههای مکانیزه اتوبوس و بهره برداری موقت از سطوح تبلیغاتی(نوبت دوم) ۵
  ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ پروژه بازسازی، تجهیز و بهره برداری از پارک فرهنگی تفریحی و گردشگری گلستان (نوبت دوم) ۶