جمعه، 6 اسفند 1395
فراخوان

آگهی فراخوان شناسايي و جذب سرمايه گذار

شهرداري اهواز به استناد بند ۲ ماده ۸ شيوه نامه مصوب سرمايه گذاري و مشاركتهاي اقتصادي کلانشهر اهواز در نظـردارد نسبت به انجام پروژه های احداث کارواش و بهره برداری از رستوران آبی در ساحل کارون و سینما شش بعدی با مشخصات جدول ذيل با مشاركت و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي توان مالي ، فني و سوابق اجرايي لازم ميباشند ، اقدام نمايد . 

لذا متقاضيان محترم می بایستی اسناد ، مدارك و اوراق و سایـر شرایط و مشخصات پروژه را در قبال پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ( غیر قابل استرداد ) از طریق واریز به حساب شماره ۰۱۰۵۰۵۲۱۶۶۰۰۹ نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز از تاریخ درج این آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ از دبیرخانه معاونت مشارکت های اقتصادی ،  واقع دركيانپارس خيابان ۱۳ غربی ، فاز دوم ، پلاک ۳۳ ، دریافت و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱/۹۴ ، پیشنهادات خود را در پاکات در بسته به دبیرخانه محرمانه معاونت مشارکت های اقتصادی شهرداری اهواز ، به آدرس اهواز کیانپارس ، خيابان ۱۳ غربی ، فاز دوم ، پلاک ۳۳ تحویل و رسید دریافت نمایند .
ضمناً متقاضیان محترم جهت آگاهی بیشتر به معاونت مشارکت های اقتصادی شهرداری اهواز مراجعه نموده و یا با شماره تلفن : ۳۳۳۷۶۴۲۷-۰۶۱ تماس حاصل فرمايند .
شركت در فراخوان و ارائه پيشنهاد به منزله قبول كليه شرايط و تكاليف مشخص شده از سوي شهرداري اهواز ميباشد.
 

رديف

عنوان پروژه

محل اجراي پروژه

آورده شهرداري

آورده سرمايه گذار

روش مشاركت

۱

احداث کارواش مکانیزه شماره یک

مرکز معاینه فنی خودرو شماره یک

حق بهره برداری

کلیه هزینه های طراحی – نظارت – اجرا –  بهره برداری و نگهداری

BOLT احداث ، اجاره ،  انتقال

۲

احداث کارواش مکانیزه شماره دو

مرکز معاینه فنی خودرو شماره دو

حق بهره برداری

کلیه هزینه های طراحی – نظارت – اجرا –  بهره برداری و نگهداری

BOLT احداث ، اجاره ،  انتقال

۳

احداث و بهره برداری از رستوران آبی در رودخانه کارون

ساحل شرقی رودخانه کارون جنب پارک لاله – ضلع جنوبی پل طبیعت

صدور مجوز

حق بهره برداری

تهیه و خرید یک فروند لنج و نصب کلیه دستگاهها ، تاسیسات ، تجهیزات مورد نیاز راه اندازی رستوران آبی

BOLT احداث ، اجاره ،  انتقال

۴

احداث سینما شش بعدی

پارک لاله

صدور مجوز

حق بهره برداری

کلیه هزینه های طراحی – نظارت – اجرا – بهره برداری و نگهداری

BOLT احداث ، اجاره ،  انتقال