جمعه، 6 اسفند 1395
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت
نام: عباس
نام خانوادگی: مسعودی
مدرک تحصیلی: مهندسی عمران
 
سوابق اجرایی:
 • مدیر کاداستر استان و خرمشهر
 • مدیر پروژه های متعدد و مختلف نقشه برداری شرکت سازاب پردازان
 • مدیر فنی قطار شهری اهواز
 • مدیر طرح های توسعه شهری شهرداری
 • مدیر نقشه برداری و بروکف
 • جانشین معاونت شهرسازی و معماری
 • مدیر طرح های راهبردی و کالبدی
 • مدیر ژئوماتیک
 • مدیر سرمایه گذاری و مشارکت ها
 • عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان
 • عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان
 • کارشناس ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی
 • کارشناس ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه کشور
 • کارشناس رسمی دادگستری