معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت

نام: محمد
نام خانوادگی: اورکی کوه شوری

مدرک تحصیلی :

 • کارشناس علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کارشناسی ارشد مدیریت سازمانی دانشگاه هرمزگان
سوابق اجرایی :
 • مشاور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
 • مدیر مطالعات و برنامه ریزی معاونت مشارکتهای اقتصادی شهرداری اهواز
 • رییس اداره تامین منابع مالی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اهواز
 • عضو کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری اهواز
 • کارشناس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان
 • کارشناس اقتصاد مسکن اداره کل راه و شهرسازی خوزستان
 • بازرس ویژه برگزاری آزمون فنی و حرفه ای مهندسان خوزستان
 • دبیر کمیته مالی و سرمایه گذاری شهرداری اهواز در تدوین برنامه پنج ساله دوم توسعه شهرداری اهواز
 • عضو هیات برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان
سوابق علمی و پژوهشی :
 • عضو مجمع دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران
 • مقاله برگزیده با عنوان" سبک کارآفرینی " در اولین کنفرانس ملی کارآفرینی کشور( دانشگاه مازندران)
 • مقاله برگزیده در کنفرانس بین المللی توسعه شهری (دانشگاه چالوس)
 • مقاله برگزیده در همایش علمی بسیج با عنوان راه کارهای مقابله با پدیده گرد و غبار
 • مقاله برگزیده در همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران با عنوان " مزایای فنی و اقتصادی بام های سبز در مقیاس شهری " مطالعه موردی شهر اهواز(جزیره کیش)
 • دارای گواهی نامه آموزشی توسعه پایدار شهری با بکارگیری انرژی نو از پارک علم و فناوری خوزستان
 • گواهی دوره عالی اقتصاد مسکن از وزارت راه و شهرسازی
 • دارای چندین مقاله و پژوهش ثبت شده در پایگاه مقالات ، کنفرانس ها و ژورنال های کشور (CIVILICA)
 • مقاله ای با عنوان راهبرد کنترل آلودگی کلان شهر اهواز در جهت توسعه پایدار شهری (کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری)
 • مقاله ای با عنوان مدیریت زیست محیطی و بررسی تاثیرات آن بر مصرف انرژی و روند توسعه پایدار و مطالعه موردی آلودگی هوا و پدیده گرد و غبار کلان شهر اهواز (همایش ملی سازه ، راه و معماری)