معاون مالی و اقتصادی
نام: حمید
نام خانوادگی: ابراهیمی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

  • مدیریت روابط عمومی شهرداری اهواز
  • مدیریت املاک و حقوقی شهرداری اهواز
  • مدیر ساماندهی مشاغل مزاحم شهری
  • مدیر ضایعات ساختمانی
  • سرپرست اداره زیبا سازی شهرداری
  • مدیر دفتر شهردار اهواز
  • مشاور اجتماعی شهردار اهواز
  • رئیس امور اداری شهرداری اهواز
  • معاون اداری و مالی سازمان بهسازی و نوسازی