پروژه های پیشنهادی هشت منطقه

پروژه های منطقه یک

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتمع تجاری ,اداری و اقامتی

تقاطع خیابان نادری و خیابان آزادگان

111002

2

پارکینگ طبقاتی

خیابان طالقانی

111100

3

پارکینگ طبقاتی

محور ساحلی شرقی -حد فاصل پل نادری و پل پنجم جنب فروشگاه رفاه

111201

4

مجتمع تجاری و تفریحی

محور ساحلی شرقی -حد فاصل پل نادری و پل پنجم جنب فروشگاه رفاه

111202

5

مجموعه اقامتی و هتل

محور ساحلی شرقی -حد فاصل پل نادری و پل پنجم جنب فروشگاه رفاه

111203

6

مجموعه اقامتی و هتل

حد فاصل پل چهارم و پنجم ابتدای خ زند

111701

7

پارکینگ طبقاتی با یک طبقه تجاری

جاده ساحلی شرقی حد فاصل بلوار زند و جمهوری

111704

8

رستوران مدرن ساحلی

جاده ساحلی شرقی ابتدای خیابان جمهوری

111708

9

سینمای چهاربعدی و گالری

جاده ساحلی شرقی ابتدای خیابان جمهوری

111801

10

رستوران مدرن ساحلی

جاده ساحلی شرقی ابتدای خیابان جمهوری

111802

11

مجموعه ورزشی پوشیده

حد فاصل میدان جمهوری و پل پنجم-خ موسوی

122500

12

مجموعه تفریحی گردشگری

جاده ساحل شرقی رودخانه کارون بین پل پنجم و ششم

111901

13

مجتمع تجاری و اداری

حاشیه بلوار بهبهانی- مقابل حسینه شهدا

113200

14

مجموعه ورزشی سرپوشیده

خیابان اباذر -تقاطع خیابان ادهم و خیابان طیب

115001

15

مجموعه فرهنگی و هنری

خیابان اباذر -تقاطع خیابان ادهم و خیابان طیب

115002

16

مجتمع پذیرایی و رفاهی

خیابان امام خمینی -تقاطع خیابان مسلم و خیابان سیروس

121500

پروژه های منطقه دو

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتع تجاری و اداری

کیانپارس -انتهای بلوار چمران محل بازار مرو

211700

2

مجتمع تجاری اداری تفرحی و اقامتی

منطقه امانیه تقاطع فاطمی و مدرس

215801

3

پارکینگ طبقاتی با طبقات تجاری

منطقه امانیه تقاطع فاطمی و مدرس

215802

4

مرکز تجارت حوزه جنوب غربی

حد فاصل رودخانه و بلوار مدرس از فلکه سید خلف تاکانال سلمان

210600

5

مجموعه اقامتی و هتل

جبهه غربی جاده ساحلی غربی حد فاصل خیابان اسفند و سروش

213500

 

پروژه های منطقه سه

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتمع تجاری اداری و تفریحی

جبهه تجاری و اداری

311500

2

بازار آبزیان

کوی ملت میدان اقبال

312500

3

مجموعه فرهنگی سینمایی

کوی جواهری تقاطع پل برون به سمت 20متری فاز 4

312702

4

مجموعه ورزشی چند منظوره داخل سالن

کوی جواهری تقاطع پل برون به سمت 20متری فاز 4

312704

5

پارک ,رستوران باغی و مجموعه زمینهای 

کوی جواهری تقاطع پل برون به سمت 20متری فاز 4

312705

ورزشی رو بازمانند گلف،پینت بال و تنیس خاکی

 

پروژه های منطقه چهار

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتمع تجاری اداری خدماتی

بلوار گلستان پیچ گلستان ابتدای خیابان فروردین

411201

2

پارکینگ طبقاتی با دو طبقه تجاری

بلوار گلستان پیچ گلستان ابتدای خیابان فروردین

411202

 

پروژه های منطقه پنج

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجموعه تجاری عرضه محصولات و لوازم بهداشتی ساختمانی

حدفاصل بلوار بهبهانی و جاده ساحلی مصوب محل کارخانه نساجی

520601

2

نمایشگاه دائمی تولید و عرضه مبلمان و لوازم اداری

حدفاصل بلوار بهبهانی و جاده ساحلی مصوب محل کارخانه نساجی

520602

3

مجموعه رستورانهای باغی

حدفاصل بلوار بهبهانی و جاده ساحلی مصوب محل کارخانه نساجی

520603

4

مجتمع تعمیرگاهی (مرکز خدمات ماشینی ,تعمیر گاهی و کارواش)

بلوار بهبهانی خیابان هاتف سایت پارک 18 هکتاری

510101

5

شهربازی روباز جنوب اهواز

بلوار بهبهانی خیابان هاتف سایت پارک 18 هکتاری

510102

 

پروژه های منطقه  شش

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتمع تجاری فرهنگی ورزشی

تقاطع بلوار علوی و جاده خرمشهر

611201

2

مجموعه ورزشی

تقاطع بلوار علوی و جاده خرمشهر

611202

3

بازار آبزیان

تقاطع بلوار علوی و جاده خرمشهر

611203

4

بازار میوه و تره بار

تقاطع بلوار علوی و جاده خرمشهر

611204

5

مجموعه بازیهای محله ای

حاشه بلوار قدس داخل پارک سبحانی

6112601

6

مجتمع استراحتگاهی و تعمیر گاهی و کمپینگ

ضلع غربی جاده خرمشهر جنب تعمیرگاه اتوبوسرانی

622700

 

پروژه های منطقه  هفت

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

مجتمع اقامتی تجاری و پذیرایی

بلوار آیت الله بهبهانی سایت ترمینال زاگرس

712201

2

مجتمع تجاری اداری و خدماتی

بلوار آیت الله بهبهانی سایت ترمینال زاگرس

712202

3

پارکینگ

بلوار آیت الله بهبهانی سایت ترمینال زاگرس

712203

 

پروژه های منطقه  هشت

 

ردیف

عنوان پروژه

جانمایی

شناسه

1

بازار خرما و محصولات مرتبط

حاشیه جنوبی پارک بهشت آباد

831002

2

مجتمع فرهنگی خدماتی بهشت آباد

فاز دو پاداد ورودی مهدیس خیابان هاتف

830101

3

مجموعه ورزشی چند منظوره میدانی و روباز

فاز دو پاداد ورودی مهدیس خیابان هاتف

830201