معرفی رییس

 نام: امیر
نام خانوادگي: صفی خانی

تاریخ تولد : ۱۳۶۰

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه شهید چمران ، ۱۳۸۴
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران ، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، ۱۳۸۸

سوابق اجرایی:

 • مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز
 • رئیس گروه برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز
 • معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان اتوبوسرانی اهواز
 • معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان تاکسیرانی اهواز
 • مدیر دفتر مطالعات سازمان اتوبوسرانی اهواز

سوابق پروژه های مطالعاتی ، طراحی و نظارتی :

 • تدوین برنامه پنج ساله اول و دوم شهرداری اهواز در حوزه حمل و نقل و ترافیک
 • مدیر پروژه مطالعات ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری اهواز
 • انجام مطالعات تعیین نرخ کرایه سفر حمل و نقل عمومی
 • انجام مطالعات هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی اهواز
 • نظارت بر مطالعات بهنگام سازی بخش عرضه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
 • نظارت بر مطالعات طراحی شبکه و تجهیزات حمل و نقل همگانی و خطوط BRT
 • نظارت بر مطالعات تعیین عرضه و تقاضای پارکینگ و میزان کمبود ظرفیت تا سال 1405
 • نظارت بر مطالعات جانمایی و مکانیابی پل های عابرپیاده شهر اهواز
 • نظارت بر مطالعات آرام سازی و کاهش ترافیک مناطق زیتون کارمندی و کوی ملت اهواز

عضویت در کمیته ها :

 • عضو کارگروه فنی سازمان اتوبوسرانی اهواز
 • عضو کارگروه فنی سازمان تاکسیرانی اهواز
 • دبیر اتاق فکر حوزه عمرانی شهرداری اهواز
 • عضو کمیته فنی سیستم های مکانیزه مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل شهری شهرداری اهواز
 • عضو کمیته فنی بلیط الکترونیک شهرداری اهواز
 • عضو کمیته درآمدی سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی اهواز
 • دبیر کمیته فنی طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای
 • عضو کمیته اتاق فکر حوزه حمل و نقل و ترافیک اهواز
 • عضو کمیته ارزیابی مقالات نخستین جشنواره ایده های شهروندی

سوابق پروژه های پژوهشی :

 • مدیر پروژه تحقیقاتی ارزیابی روشهای نوین و ارزان قیمت بازیافت آسفالت سرد (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • مدیر پروژه تحقیقاتی ارزیابی بکارگیری سرباره کوره های آهنگدازی در عملیات راهسازی استان خوزستان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • کارشناس پروژه طرح جامع حمل و نقل جاده ای استان خوزستان در افق 20 ساله (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • کارشناسی پروژه پژوهشی علل و عوامل موثر در کاهش عمر روکش های آسفالتی در خوزستان (دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • کارشناس پروژه پژوهشی بهینه سازی ناوگان ترابری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (دانشگاه شهید چمران اهواز)

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی و بین الملی :

 • ریشه یابی علل و عوامل موثر در کاهش عمر روکش های آسفالتی در استان خوزستان ، ( چهارمین کنگره ملی عمران ، دانشگاه تهران )
 • بررسی نتایج آزمایشگاهی بکارگیری سرباره در خاکریزی ، اساس ، زیر اساس ، و مخلوط های آسفالتی ، (چهاردهمین کنفرانس دانشجویی و اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی عمران ، دانشگاه سمنان )
 • بررسی مدیریت روسازی راهها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، ( مقاله برگزیده کشوری چهاردهمین کنفرانس دانشجویی و اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی عمران ، دانشگاه سمنان )
 • بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر در ایجاد قیر زدگی رویه های آسفالتی در مناطق گرمسیر ، (هشتمین کنگره بین المللی عمران ، دانشگاه شیراز)
 • ارزیابی نقش دانه بندی و جنس فیلر در خرابی لایه آسفالتی ، (هشتمین کنگره بین المللی عمران ، دانشگاه شیراز )
 • تاثیر استفاده از روش مدیریت روسازی (p.m.s) در انتخاب اقتصادی ترین استراتژی ، تعیین زمان بهینه ترمیم و نگهداری و کمترین هزینه روکش آسفالت (اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت ، دانشگاه امیرکبیر)
 • تاثیر استفاده از روش مدیریت روسازی (p.m.s) روی کاهش هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه راه ها ، (اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها ، دانشکده فنی دانشگاه تهران)
 • بررسی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده روها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی در شهر اهواز ( مطالعه موردی : محورهای نادری و گلستان ) ( سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی ایران 1396)
 • بررسی رضایت مردم از کیفیت خدمات رسانی سیستم اتوبوسرانی شهر اهواز ( مطالعه موردی : منطقه چهار) (چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم تکنولوژی 1396)
 • ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی شهر اصفهان با استفاده از نرم افزار Visual Promethee (چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی 1396)

جوایز :

 • مهندس نمونه جوان سال ۱۳۹۵ استان خوزستان
 • مهندس نمونه استان خوزستان در سال ۱۳۸۷
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد شوشتر در سال ۱۳۸۷
 • دریافت لوح و تندیس (مقاله برگزیده کشوری) چهاردهیمن کنفرانس دانشجویی عمران ۱۳۸۷
   
 
امیر صفی خانی