آخرین وضعیت پروژه های سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

مرحله

پروژه

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

پردیس سلامت

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارک سیاحتی

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع رفاهی فرهنگی(صندوق ذخیره بسیجیان اهواز)

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

 

احداث و بهره برداری از سرویس های بهداشتی در سطح شهر

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

سامانه هوشمند مدیریت الکتریکی پارک حاشیه ای (پارکبان)

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع رفاهی تجاری ساحلی سلمان فارسی +پارکینگ

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

احداث و راه اندازی زیب لاین روی سواحل کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

 

احداث و راه اندازی زیب لاین پارک کوهساران

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

 

احداث و راه اندازی بانجی روی سواحل کارون

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

 

استقرار پمپ بنزین های تک سکودر سطح شهر

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

آماده سازی اراضی ۱۵۳ هکتاری شهرداری

 

 

 

enlightened

 

 

 

 

 

 

 

احداث و بهره برداری ایستگاههای مکانیزه اتوبوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

شهربازی بزرگ اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

احداث و بهره برداری از خدمات بازیافت پسماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enlightened

 

نصب و استقرار دوربین های نظارت تصویری

      enlightened              

شهربازی سرپوشیده کیانشهر

 

توضیحات مراحل

مرحله ۱- ارایه طرح و ایده

مرحله ۲ بررسی ، نیازسنجی طرح و ایده و اخذ مجوز از هیأت عالی سرمایه گذاری

مرحله ۳ مطالعات و امکان سنجی

مرحله ۴ جمع آوری اطلاعات فنی ، ملکی،مالی و اقتصادی

مرحله ۵ تهیه بسته سرمایه گذاری و تعیین مدل اقتصادی و تهیه طرح توجیه اقتصادی

مرحله ۶ مذاکره و مشورت با تعدادی سرمایه گذار و کارشناسان و مشاورین

مرحله ۷ تهیه و تصویب اسناد فراخوان

مرحله ۸ انتشار آگهی فراخوان

مرحله ۹ انتخاب سرمایه گذارو عقد قرارداد ( پس از اخذ مجوزات لازم )

مرحله ۱۰ شروع عملیات اجرایی و نظارت

مرحله ۱۱ بهره برداری و تقسیم سهام